GOLDEN ART

בונים סביבה, יוצרים קהילה

חברת גולדן ארט מובילה ויוזמת פתרונות דיור איכותיים ושלמים. התכנון והחשיבה בפרויקטים שלה מתמקדים ביצירת מרקם קהילתי ושינוי פני הסביבה ומבוססים על ניסיון בן 30 שנה ביישום מודלים דומים מעבר לים.

הקבוצה שמה לה למטרה ליזום, לבנות ולנהל לאורך זמן פתרונות דיור איכותיים המבוססים על שילוב מאוזן בין דיור להשכרה ולמכירה, תוך שילוב מסחר ושירותים לרווחת הקהילה ולפיתוח החברה והשכונה.

חברת גולדן ארט מובילה ויוזמת פתרונות דיור איכותיים ושלמים. התכנון והחשיבה בפרויקטים שלה מתמקדים ביצירת מרקם קהילתי ושינוי פני הסביבה ומבוססים על ניסיון בן 30 שנה ביישום מודלים דומים מעבר לים.

הקבוצה שמה לה למטרה ליזום, לבנות ולנהל לאורך זמן פתרונות דיור איכותיים המבוססים על שילוב מאוזן בין דיור להשכרה ולמכירה, תוך שילוב מסחר ושירותים לרווחת הקהילה ולפיתוח החברה והשכונה.

ABOUT US

LEADING PROJECTS

OUR STORY

יוזמה עם חזון

אנו בגולדן ארט יוזמים פרויקטים מתוך משמעות וחזון. אנחנו פועלים כדי לבנות במיקומים ייחודיים ולאתר הזדמנויות בעלות פוטנציאל וערך, שיהווה קרקע פורייה לקהילות אותן אנו רוצים להצמיח.

תכנון עם משמעות

הפרויקטים אותם יוזמת גולדן ארט מלווים בהשקפה שלמה ומלאה הנוגעת לחיים אותם הם רוצים ליצור במקום, ברעיון לפיו רוצים לפתח שכונה ובחיים אותם רוצים ליצור במקום, כל אלו באים לידי ביטוי בקידום ופיתוח שלל התשתיות והתמהילים.

חשיבה מתוך סביבה

בעת יצירת שכונה אנו מקיפים לשים במרכז את האנשים. אנו פועלים מתוך החזון לשנות סביבה לטובה, ליצור מרקם חברתי חדש על ידי איחוד אנשים סביב רעיון מוסכם וחיים משותפים.

קהילה עם ערך

"בונים סביבה יוצרים קהילה" היא תפיסת חיים לפיה גולדן ארט פועלת. השקפה זו מתבטאת בכל שלבי הפרויקט, לשם כך גולדן ארט בוחנת את צרכיה ההיקפיים של הקהילה ובונה אותה עבורה ולרווחתה.

יוזמה עם חזון

אנו בגולדן ארט יוזמים פרויקטים מתוך משמעות וחזון. אנחנו פועלים כדי לבנות במיקומים ייחודיים ולאתר הזדמנויות בעלות פוטנציאל וערך, שיהווה קרקע פורייה לקהילות אותן אנו רוצים להצמיח.

תכנון עם משמעות

הפרויקטים אותם יוזמת גולדן ארט מלווים בהשקפה שלמה ומלאה הנוגעת לחיים אותם הם רוצים ליצור במקום, ברעיון לפיו רוצים לפתח שכונה ובחיים אותם רוצים ליצור במקום, כל אלו באים לידי ביטוי בקידום ופיתוח שלל התשתיות והתמהילים.

חשיבה מתוך סביבה

בעת יצירת שכונה אנו מקיפים לשים במרכז את האנשים. אנו פועלים מתוך החזון לשנות סביבה לטובה, ליצור מרקם חברתי חדש על ידי איחוד אנשים סביב רעיון מוסכם וחיים משותפים.

קהילה עם ערך

"בונים סביבה יוצרים קהילה" היא תפיסת חיים לפיה גולדן ארט פועלת. השקפה זו מתבטאת בכל שלבי הפרויקט, לשם כך גולדן ארט בוחנת את צרכיה ההיקפיים של הקהילה ובונה אותה עבורה ולרווחתה.

דילוג לתוכן